Om at leve den sidste del af livet

Palliation, hospice og den sidste tid derhjemme

Under dette tema kan du finde tekster, interviews og forskellige former for materiale, der kan anvendes til refleksion og/eller dialog.

Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller – det er mængden af liv i dine år
Abraham Lincoln

Nutidens mennesker ønsker at blive taget med på råd og være medbestemmende omkring livets vigtige spørgsmål. Dødens snarlige komme kan være et voldsomt brud i det liv, som den enkelte havde set for sig. Man kan da blive tvunget til at tage livet op til revision og træffe nogle valg om, hvordan livet skal leves i den uafvendelige og uundgåelige proces, der leder op til døden. Døden skal være en god død. For de fleste hænger livskvalitet og dødskvalitet uløseligt sammen. Tal viser, at de fleste alvorligt og uhelbredeligt syge patienter og deres pårørende prioriterer livskvalitet højere end forlængelse af livet. Valgfrihed med hensyn til hvor den syge gerne vil dø, medbestemmelse i den sidste tid, mulighed for professionel omsorg og smertelindring og ikke mindst at kunne have sine kære omkring sig er alt sammen forhold af afgørende betydning for oplevelse af livskvalitet.

Et sundhedsvæsen, der har som sit erklærede mål at have mennesket i centrum, har en særlig opgave, når det gælder uhelbredeligt syge mennesker. I dag er der i forhold til for blot få år siden for en døende patient og dennes familie flere muligheder for at vælge, hvor og hvordan den sidste tid skal leves. De tilbud, som samfundet og sundhedsvæsenet giver, har afgørende betydning for mulighederne, da en familie kun sjældent på egen hånd kan klare de udfordringer, som denne tid byder på.

Interview med Jane Heitmann, medlem af Folketinget

Du kan her se et interview med Jane Heitmann, som er medlem af Folketinget for Venstre og næstformand i Udvalget vedrørende Det Etiske Råd (folketingsudvalg).

Jane fortæller i interviewet om de udfordringer på området, som hun vil arbejde politisk for at løse. Det er særlig vigtigt for Jane, at et døende menneske har gode muligheder for selv at få indflydelse på, hvordan den enkelte får en værdig afslutning på livet. Jane peger på, at der ind i mellem er nogle strukturelle udfordringer, som må løses, og at det politisk er vigtigt at understøtte et rum for den gode dialog.

Du kan herunder vælge det undertema, som du særligt er interesseret i